իշխանական

իշխանական

Dasnabedian 1995: 438

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 6,7
libre

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0864 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁρχοντικός, ἁρχικός ad principatum pertinens, principalis. princeps Սեպհական եւ վայելչական իշխանի կամ իշխանութեան. պետական. *Տայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0291 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἠγουμενικός principalis, τὸ ἠγεμονικόν princeps Սեպհական առաջնորդաց եւ առաջնորդութեան. *Առաջնորդական հանդէս, կամ պսակ, կամ իր եւ կոչումն. Յհ. կթ.: Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0290 Chronological Sequence: 6c գ. ἠγεμών, ἠγεμονίς, ἠγεμονικός, γενικώτατος princeps, principalis, generalissimus Առաջին. գլխաւոր. իշխան, կամ իշխանուհի. եւ Առաջնորդական. իշխանական. եւ Սեռականագոյն. եւ Առաջնակ. *Դէմքն (կամ երեսք)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԻՐԱՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: 11c ա. Իշխանական. նախարարական. *Ո՛վ մականունդ ամիրայական սերի Աբրահամ. Մագ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 14c գ. Անկերպ եւ անկերպարան գոլն. տձեւութիւն. անշքութիւն. տգեղութիւն. ... ἁμορφία deformitas *Ակնարկելով առ անկերպութիւն առաջիկայիցն (դիականց) ամենայն տաղտկութեամբ լցեալ. Նիւս. թէոդոր.: *Ի բաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՓՈՐՁ — (ի, ից.) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἅπειρος imperitus, ignorans, ἁπείρατος inexpertus, experimento carens. Որ չէ՛ փորձ, կամ զփորձ առեալ. անհմուտ. անտեղեակ. անգէտ. անվարժ. ... *Անփորձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՐԱՆՔ — (նից կամ նաց.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c գ. βάρις, βασίλειον, οἱκία palatium, regia, aedes, domus Տուն երեւելի՝ արքունի կամ իշխանական. պալատն. յարկ. բնակարան որմեալ կամ պարսպաւոր. *Ապարանք արքունի, իշխանի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋԻՆ — (ջնոյ, ջնմէ, ով, ոց, կամ ջինց, ովք.) NBH 1 0289 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. (որպէս նախ երեւեալ աչաց.) πρῶτος, πρότερος primus, prior Նախկին. մին. առաջներորդն. սկզբնական. իշխանական. կանխագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՈՒ — (արուի ուաց.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c ա. ἅρρην, ἅρσεν, ἁρσενικός mas, masculus Արի եւ նախապատիւ եւ իշխանական սեռն կենդանւոյ. որպէս ʼի մարդիկ այր, եւ որձ յանասունս. ... *Արու եւ էգ արար զնոսա: Զամենայ արու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՀԱՒՈՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0523 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c գ. φορεῖον (եբր. աֆիրէցօն.) κλιντήρ ferculum, lectica, lectum, sella, thronus, thalamus Գահոյք արքունի կամ իշխանական, իբրեւ հանգստարան եւ նստարան. որպէս աթոռ մեծ, մահճակալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.